Overzichten en Middelen

Dit hoofdstuk (voorheen programma 5) bevat de overzichten van de algemene dekkingsmiddelen, de bedragen voor de heffing voor de vennootschapsbelasting en de post onvoorzien. In de huidige begrotingsopzet werden  overzichten en bedragen onder programma 5 gepresenteerd. Daarnaast bevat dit hoofdstuk doel 5.1 zoals voorheen opgenomen onder programma 5.

Bedragen x € 1.000

Primaire begroting 2018

Bijgestelde begroting 2018 tm VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde begroting 2018

Raming 2019

Raming
2020

Raming 2021

Raming 2022

Lasten

2.616

7.540

34

7.574

2.848

620.025

5.170

5.105

Baten

588.739

600.386

9.908

610.294

605.829

4.989

622.534

631.364

Totaal saldo baten en lasten

-586.124

-592.845

-9.875

-602.720

-602.980

-615.035

-617.364

-626.260

Toevoeging aan reserve

83.924

89.615

7.784

97.399

80.686

15.665

85.223

73.418

Onttrekking aan reserve

54.845

71.772

-10

71.762

53.124

82.616

-3.739

-23.819

Subtotaal reserves

29.079

17.843

7.794

25.637

27.562

66.951

88.962

97.237

Resultaat

-557.045

-575.003

-2.080

-577.083

-575.418

-548.084

-528.402

-529.023

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

Primaire begroting
2018

Bijgestelde begroting tm voorjaarsnota

Bijstelling Najaarsnota

Bijgestelde begroting 2018

Lasten

1.642

6.485

0

6.485

Baten

588.739

600.386

0

600.386

Totaal saldo baten en lasten

-587.097

-593.900

0

-593.900