1. Verkenning verstedelijking en transformatie

De verkenning bestaat uit drie delen:

1.1 Complexe stedelijke transformatiegebieden (CST)
Geen wijzigingen.

1.2 Verstedelijking en Transformatie: onderzoek perifere detailhandelsvestigingen (PDV)
Geen wijzigingen.

1.3 Verstedelijking en Transformatie: vitaliteit kleine kernen (VKK)
Geen wijzigingen.