2. Klimaatadaptatie

De verkenning bestaat uit drie delen:

2.1 Onderzoeksprogramma Klimaat Adaptatie
Geen wijzigingen.

2.2 Klimaatakkoord Bouw
Geen wijzigingen.

2.3 Onderzoeksprogramma Bodemdaling
Geen wijzigingen.