3. Circulaire economie

Het budget 2018 voor Verkenning Circulaire Economie is op basis van nader inzicht over de uitgaven in 2018 geactualiseerd. Een deel van de middelen die nodig is voor de boogde verkenning kan gevonden worden in reguliere middelen die bij de voorjaarsnota beschikbaar gesteld zijn. Daardoor is € 50.000 minder nodig vanuit het budget voor strategische verkenningen. De onttrekking aan de reserve Strategische Verkenningen is overeenkomstig verlaagd naar € 250.000. Zie ook doel 3.1.