5. Energietransitie

In deze najaarsnota worden aanvullende middelen gevraagd voor een vervolg verkenning Smart-Multi-Commodity-Grid (de toekomstbestendige energie-infrastructuur) aan de hand van scenario’s: Mainframe, Bricolage en Internet of Energy. Doel is zicht te krijgen op benodigde (investeringen in) infrastructuur voor energiedragers voor duurzame moleculen (zoals biogas, waterstof, mierenzuur en  CO2), elektronen (gelijkstroom, wisselstroom, batterij-opslag) en warmte (stoom, warmtenetten, geothermie enz.) ten behoeve van energie-efficiency, balancering, besparing en circulariteit. Zuid-Holland kan hier verschil maken door te verbinden en mee te investeren. Zowel in kennis als in fysieke infrastructuur.

Voor deze vervolgverkenning is € 100.000 benodigd. Dekking vindt plaats door een onttrekking aan de reserve Strategische Verkenningen. Zie ook doel 3.2